De OK! methode
Aflevering 6: gestructureerd evalueren

Aflevering 6: gestructureerd evalueren

October 28, 2021

Hoe kan een organisatie gestructureerd evalueren en waarom is dit zo belangrijk? In de laatste podcast van deze serie bespreken Rob Westerdijk en Roel Riepma de drie vormen van evaluatie: plan-, proces- en resultaat evaluatie.

Aflevering 5: het realiseren van succesvolle projecten

Aflevering 5: het realiseren van succesvolle projecten

October 28, 2021

Deze podcast gaat over het realiseren van succesvolle projecten binnen organisaties door goed na te denken over ‘wat’, ‘hoe’, ‘wie‘ en ‘wanneer’. Er wordt besproken hoe projectplannen verrijkt moeten worden door potentiële risico’s in kaart te brengen en hoe het betrekken van de juiste belanghebbenden het risico op fouten kan voorkomen. Aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden vertellen Rob Westerdijk en Roel Riepma hoe succesvolle samenwerkingen worden ingezet de zes waarde-soorten beter met elkaar in balans te brengen.

Aflevering 4: een goed overwogen besluit

Aflevering 4: een goed overwogen besluit

October 28, 2021

In deze podcast lopen Rob Westerdijk en Roel Riepma samen de processtappen om tot goed overwogen besluiten te komen. Ze bediscussiëren hoe organisaties vaak voor en tegen spelletjes spelen in plaats van dat via logisch opeenvolgende denkstappen beslissingen worden genomen ten behoeve van de organisatie als geheel. Hoe een besluitvormingsproces van een toekomstgerichte organisatie er uit kan zien wordt verteld aan de hand van een praktijkvoorbeeld in de bouwsector.

Aflevering 3: oorzaakgerichte oplossingen voor problemen

Aflevering 3: oorzaakgerichte oplossingen voor problemen

October 28, 2021

Problemen binnen de organisatie moeten oorzaakgericht worden opgelost om herhaling te voorkomen. Aan de hand van een praktijkvoorbeeld bij de Nederlandse Spoorwegen vertellen Rob Westerdijk en Roel Riepma hoe symptoombestrijding (onnodige) vervelende situaties kan opleveren. Hierbij leggen ze uit hoe zij organisaties helpen om gezamenlijk tot de kern van het probleem te komen.

Aflevering 2: bepalen van de juiste prioriteiten

Aflevering 2: bepalen van de juiste prioriteiten

October 28, 2021

Het gezamenlijk bepalen van de juiste prioriteren bij een diversiteit aan uitdagingen binnen organisaties worden besproken in deze podcast. De verdelingen van geldmiddelen – vaak een grote uitdaging – hoort hier ook bij. Bij de OK! methode wordt geld niet gezien als het doel, maar als een middel om de vijf andere waarde-soorten te verhogen (sociaal relationele waarde, menselijke waarde, intellectuele waarde, natuurlijke waarde en materiele waarde). Aan de hand van een voorbeeld uit Rob Westerdijk zijn jeugd leert de luisteraar waarom en hoe een gezamenlijke aanpak het beste resultaat oplevert.

Aflevering 1: delen van verantwoordelijkheid

Aflevering 1: delen van verantwoordelijkheid

October 28, 2021

De eerste podcast uit de serie gaat over het delen van verantwoordelijkheid binnen organisaties en het belang van gezamenlijke waarnemings- en beslissingsprocessen om de organisatie toekomstbestendig te laten functioneren. Rob Westerdijk en Roel Riepma bediscussiëren aan de hand van een praktijkvoorbeeld hoe en waarom de OK! methode succesvol is bij het in kaart brengen van (toekomstige) kansen en uitdagingen.

Podbean App

Play this podcast on Podbean App